Nieuwe wegen voor sportorganisaties
Home | Terug naar vorige pagina 

Verbeteren financiële prestaties en verhoging inkomsten

Het is belangrijk dat het bestuur, directie, raad of vereniging inzicht heeft in de financiële prestaties. Inzicht in de juiste financiële cijfers kan een sterke prikkel zijn om op deelgebieden marketing in te zetten om de cijfers te verbeteren. Essentieel is dat er al gedurende het lopende jaar bijgestuurd kan worden indien nodig. Heeft u door wanneer bijvoorbeeld de verhuur minder oplevert of de marge op de omzet afneemt? Reageert u hier direct op met maatregelen en weet u welke maatregelen u kunt nemen en welke effectief zijn?

 

Veel onderwerpen behoeven een goede financiële onderbouwing:
• Is onze financiële administratie op orde en kunnen we de organisatie hierop sturen?

• Weten wij tijdig of de doelstellingen gehaald worden?
• Zijn we instaat de resultaten van onze inspanningen te meten?
• Is het ons duidelijk waar verlies gedraaid wordt en hoeveel een activiteit werkelijk kost?
• Zijn onze marges voldoende of voor verbetering vatbaar?
• Is de prijsstelling die wij hanteren marktconform?

• Geven we met onze prijs het juiste signaal naar onze doelgroep?

 

Voorbeelden thema’s: Analyse financiële prestaties, evaluatie marges, subsidies, fondsen en verhuur.

 

Nieuwe wegen voor sportorganisaties
| Brillemans Marketing | Majubastraat 85 | 1092 KE Amsterdam | t. +31(0)206680773 |
| bm@brillemansmarketing.nl © 2010. Brillemans Marketing naar ontwerp van I-Mark Design |

 

 

 

 

Share | Login klanten >>>